Általános Szerződési Feltételek

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Herke Miklós egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a https://grindfit.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint a Szolgáltató által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon és facebook zárt csoportjában meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő v. Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Szolgáltató táplálkozási és életmód, edzés tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybevételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.

II. A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Herke Miklós Egyéni vállalkozó 

Weboldal címe: https://grindfit.hu/

Facebook oldal címe: www.facebook.com/grindfit.hu

Instagram oldal címe: www.instagram.com/grindfit.hu

E-mail: hello@grindfit.hu

Nyilvántartási szám: 50162424

Nyilvántartó hatóság: Sásdi Önkormányzat, 7370 Sásd, Dózsa György utca 32

Adószám: 67390865-1-22

Pénzforgalmi számlaszám: 53218089-54516958-00000000

 

    SWIFT: OTPVHUHB

    Bankszámla (IBAN): HU85117733150193912900000000

 

A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: hello@grindfit.hu

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 20 956 96 35

A tárhely-szolgáltató adatai:

Rackforest Informatikai Kereskedelmi szolgáltató és tanácsadó Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008

Adószám: 14671858-2-41

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a http://grindfit.hu/aszf weboldalon

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed https://grindfit.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra. 

Kiterjed a Szolgáltató által kezelt Facebook és Instagram oldalakra és zárt csoportokra is is.

Jelen ÁSZF 2022. május 1-től visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

IV. SZOLGÁLTATÁSOK

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken személyre szabott életmódváltó csomag (étrend ajánlás) és online táplálkozási tanácsadás és személyre szabott edzésterv megrendelésére van lehetőség. A szolgáltatás online megrendelésével (jelentkezés) van lehetőség a szolgáltatás megvásárlására, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően a megadott e-mail elérhetőségen a kapcsolatot az Ügyféllel. A hibásan megadott adatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor a Megrendelő a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez online bankkártyás fizetéssel, banki utalással, a weboldalba integrált OTP SimplePay rendszerével történhet.

Étrend megrendelésének folyamata
1. Megrendeléshez szükséges adatok megadása
2. ÁSZF, adatvédelmi szabályzat elolvasása, kipipálása
3. Megrendelés
4. Fizetés bankkártyával: Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.; Fizetés banki utalással: a Megrendelő az e-mailen kapott díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára elutalja a díjbekérő ellenértékét.
5. E-mailes visszaigazolás.
6. Kérdőív kitöltése és elküldése a Megrendelő által
7. A hiánytalanul kitöltött, beérkezett kérdőív után a megadott határidőn belül a Szolgáltató elkészíti és digitális formában (pdf) e-mailen elküldi a Megrendelőnek az elkészült étrend ajánlást.

A Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási tanácsadásához és az étrend elkészítéséhez elengedhetetlen.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl a kérdőívben, számára nem írott étrend orvosi tanácsadásnak nem érvényesül és nem írja felül.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét 10-15 munkanapon belül elsőbbségi vagy általános rendeléstől függően. Munkanapnak nem minősül a munkaszüneti nap, ünnepnap és hétvégi napok.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az étrend ajánlás dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésprogram pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

Az étrend megkezdése előtt a Megrendelő saját felelőssége és érdeke, hogy konzultáljon egy megfelelő orvossal arról, hogy az étrend bármely eleme számára bármely okból ellenjavallt-e. Az étrend ajánlás követése a Megrendelő saját felelősségére történik.

Amennyiben ennek a Megrendelő nem tesz eleget a további közös munkát a Szolgáltató megtagadhatja.

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő számára az alábbiakat nyújtja: személyre szabott étrend ajánlás készítése, online táplálkozási tanácsadás, illetve igény szerint személyre szabott edzésterv készítése.

„Standard” csomag választása esetén az alábbi lépéseknek eleget tesz:

1.Fázis: Elemzés

 • A teszt elemzése
 • táplálkozási konzultáció

2.Fázis: Tervezés

 • Az étrend megalkotása

3.Fázis: Finomhangolás

 • Finomhangoló konzultáció
 • Finomhangolás

A táplálkozási napló alapján elvégzett elemzés és tanácsadás. (Megrendelő által nem vezetett napló, nem határidőben való elküldés esetén nem terhelhető a teljesítéssel a Szolgáltató)

 • Hét táplálkozási napló elemzése
 • Hét táplálkozási napló elemzése
 • Hét táplálkozási napló elemzése
 1. Hónap finomhangolása
 • Értékelő konzultáció
 • hónap finomhangolás

 

 • hónap 1.Hét táplálkozási napló elemzése
 • hónap 2.Hét táplálkozási napló elemzése
 • hónap 3.Hét táplálkozási napló elemzése

A program végeztével Értékelő konzultáció megtartása.

 

„Prémium” csomag választása esetén:

1.Fázis: Elemzés

 • Táplálkozási és edzés teszt elemzése
 • táplálkozási és edzés konzultáció

2.Fázis: Tervezés

 • Az étrend és edzésterv megalkotása

3.Fázis: Finomhangolás

 • Étrend és edzésterv Finomhangoló konzultáció
 • Étrend és edzésterv Finomhangolás

A táplálkozási napló alapján elvégzett elemzés és tanácsadás. (Megrendelő által nem vezetett napló, nem határidőben való elküldés esetén nem terhelhető a teljesítéssel a Szolgáltató)

 • 1.Hét táplálkozási és edzésnapló elemzése
 • 2.Hét táplálkozási és edzésnapló elemzése
 • 3.Hét táplálkozási és edzésnapló elemzése
 1. Hónap finomhangolása
 • Táplálkozás és edzés Értékelő konzultáció
 • 2. hónap étrend és edzésterv finomhangolás

 

 • 2. hónap 1.Hét táplálkozási és edzés napló elemzése
 • 2.hónap 2.Hét táplálkozási és edzés napló elemzése
 • 2. hónap 3.Hét táplálkozási és edzés napló elemzése

A program végeztével táplálkozás és edzés Értékelő konzultáció megtartása.

 

A Megrendelő a Szolgáltató számára jelentést küld a csomagban meghatározott heti és havi jelentések szerint az adott időn belül elért külalaki és életmódbeli változásokról, tapasztalatokról.

Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató használja a Megrendelő Előtte utáni fotóit (amit egy adott időn belül elért) teljes név kitakarásával arccal vagy arc nélkül az általa kezelt közösségi és webes felületeken. Ezek után a Megrendelő szerzői jogra nem tart igényt.

A felvétel megtagadása / későbbiekben visszavonása esetén a Szolgáltató a további együttműködést megtagadhatja, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő tudomásul vesz.

Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott táplálkozási tanácsadással kapcsolatos dokumentációt, étrend ajánlást, edzéstervet, illetve elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg.

Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 2.000.000 azaz kétmillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.

Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. 

A Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatásúkészítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) ami a megfelelő táplálkozási tanácsadás és étrend ajánlás elkészítése érdekében szükséges.

Amennyiben Megrendelő egészségügyi állapotában eddig nem feltárt hormonális elváltozásokra derül fény vagy más esetleges betegségre a Szolgáltató nem köteles az étrendjét újraírni, illetve a Megrendelő a szolgáltatót pénzvisszafizetésre nem kötelezheti.

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér a programban való részvétel tapasztalatairól, amely kiterjed a következőkre:

testsúly változás,

fogyásban, izmosodásban történő megrekedés, segítségkérés,

étrendtervezés betartása,

sikerélmények visszajelzése,

változást bemutató fényképes visszajelzés.

Táplálkozási illetve edzés napló formájában dokumentáció az elvégzett feladatokról.

A Szolgáltató és Megrendelő közti hivatalos kapcsolattartási forma a hello@grindfit.hu e-mail címen lehetséges.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatóval facebook üzenetben / instagram üzenetben vagy más közösségi oldalon szeretné felvenni a kapcsolatot a Szolgáltató nem köteles válaszolni és nem tekinti ezti hivatalos kommunikációs csatornának.

VI. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése, melyet banki utalással, bankkártyás fizetéssel történő fizetéssel tud megtenni.

VI./a Banki utalás

A Megrendelő a megrendelés leadása után kapott számla ellenértékét megfizetheti banki utalással a Szolgáltató OTP Bank Zrt-nél vezetett számlájára, a számla lejárati határidejéig.

VI./b Bankkártyás fizetés Számlázz.hu-n keresztül OTP SimplePay-el

A bankkártyás fizetési lehetőség a megrendelés után, a számlázz.hu rendszere által küldött e-mailből érhető el. Melynek során a Megrendelőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A Megrendelő kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, SimplePay Szolgáltatás (továbbiakban “Simple”) üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-43

Képviseli: Benyó Péter ügyvezető

A Simple a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül.

A Simple általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.simplepay.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

VII. A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS(OK) TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a személyre szabott csomag tartalmát 10-15 munkanapon belül e-mailben pdf formátumban megküldjük a Megrendelőnek.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS(OK) SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadása, étrend és edzés ajánlása a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt eredménytelen. 

A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási és étrend ajánlás szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. 

A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási és étrend ajánlás nem minősül orvosi kezelésnek és nem helyettesíti azt. 

A Megrendelő által javasolt étrend ajánlás saját felelősséggel alkalmazható szükség esetén orvosi engedéllyel. 

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért.

A Szolgáltató nem jogosult kizáró betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb.

A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Nyereményjáték során étrendet/edzéstervet vagy csomagot megnyerő ügyfelek részére minden, a jelen szerződésben megfogalmazott szabály ugyanúgy vonatkozik.

IX. ELÁLLÁS

A jelentkezés útján létrejött távollévők közötti szerződéses jogviszony alapján, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás(ok) árát megfizetni a 45/2014. (II. 26.) sz. kormányrendeletben foglaltak szerint.

A táplálkozási tanácsadás és étrend ajánlás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelést leadását követően a Szolgáltató, az általa e-mailen küldött egyedi, személyre szabott kérdőívvel megkezdi a teljesítést. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Amennyiben megrendelő ezt követően kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. A Megrendelő az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát.

X. A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díjat elveszíti.

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

XI. ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

A szerződő megadott adatait kizárólag az elektronikus levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését kérhetik a szolgáltató által megadott email címen.

XII. 100% EREDMÉNY GARANCIA

Szolgáltató egy adott esetben garanciát vállal az általa nyújtott szolgáltatás – személyre szabott étrend – eredményességére az alábbi feltételek teljesülésével:

Szolgáltató a vásárlástól számított következő 60 napra vállal garanciát arra, hogy a Megrendelőnek küldött – a Megrendelő által megadott adatok alapján kalkulált – étrend ajánlás betartásával súlyt veszít.

Amennyiben a Megrendelő nem éri el eredményt (súlyvesztést) a 60 nap alatt, akkor élhet a garanciával.

Megrendelő akkor élhet a garanciával, ha nincs semmilyen eltitkolt betegsége, vagy olyan rendellenessége, ami miatt a Szolgáltató által készített étrend ajánlás eleve nem is működhetne.

Feltétel az étrend ajánlás pontos betartása, a mennyiségek, hozzávalók maradéktalan alkalmazásával és kicserélése nélkül.

További feltétel az étrend ajánlás pontos betartása mellett, hogy azt dokumentálni is szükséges a garancia benyújtásához: minden egyes étkezésről jó minőségű fotó elkészítése szükséges (jó felbontásban és fényviszonyokkal, jól kivehető az étel és annak összetevői, valamint kikövetkeztethető a mennyisége) Illetve a diéta kezdésekor egy induló és a garancia elküldésének napján egy vég súlyról készített fotó a Megrendelő által saját kezűleg, a mérleg számlapjáról, ahogy rajta áll. 

Tehát a garancia érvényesítéséhez kérjük az 5 étkezéses étrend ajánlás esetén mellékelni a 300 fotót az ételekről, mely igazolja, hogy a Megrendelő pontosan betartotta a Szolgáltató által készített étrend ajánlást. Továbbá a 2 A fotókat elegendő egy felhő-alapú tárhelyről belinkelni.

A garancia igénylésével továbbá Megrendelő automatikusan engedélyezi, hogy az általa az ételekről elkészített fotókat a továbbiakban korlátozások és a szerző megjelölése nélkül felhasználjuk.

A garancia a vásárlástól számított 70 napon belül érvényesíthető a hello@grindfit.hu címre írt e-mailben “100% elégedettség garancia igénylése” tárgy feltüntetésével, és az ételekről készült, a kezdő és a vég súly fotók mellékelésével; valamint egy kijelentéssel arról, hogy Megrendelő mindent pontosan betartott, a garancia feltételeinek tudomásában van, és annak maradéktalanul meg is felel. Illetve kérjük feltüntetni az elért eredményt is.

XIII. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött dokumentumok, információk más programban, csoportban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, edzéssel, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el.

Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

XIV. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti “írásbeli megerősítés” követelményének.